Αυτόματο σύστημα συναρμολόγησης για δίσκους DTS

Έπειτα από το μεγάλο ενδιαφέρον που έδειξε η αγορά, η ομάδα έρευνας και ανάπτυξης της INA PLASTICS σε συνεργασία με την Provik, εταιρεία Αυτοματισμών Μηχανημάτων (www.provik.gr), σχεδίασαν και κατασκεύασαν το αυτόματο σύστημα συναρμολόγησης για δίσκους DTS. Το αυτόματο σύστημα συναρμολόγησης περιλαμβάνει ρυθμιστικούς μεταφορείς για τους δίσκους, μηχανισμούς συλλογής και τοποθέτησης για τη συναρμολόγηση του τελικού δίσκου, έναν μεταφορέα εξόδου, μηχανισμούς λαβής και έναν ηλεκτρικό πίνακα που θα περιλαμβάνει τον έλεγχο του συστήματος.